Respite.

(noun/pangngalan)

  • “a short period of time when you are able to stop doing something that is difficult or unpleasant or when something difficult or unpleasant stops or is delayed” – Merriam-Webster
    • Salin ko: (isang maikling panahon/oras na tinigil mo ang isang gawaing mahirap o hindi kaaya-aya o kung huminto ang isang bagay na mahirap o hindi kaaya-aya o naantala)
  • “A short period of rest or relief from something difficult or unpleasant” – Oxford Dictionaries
    • Salin ko: (Isang mailking panahon ng pagpahinga o ginhawa mula sa isang bagay na mahirap o hindi kaaya-aya)

Continue reading

Ecosia

Nakaharap ka ba sa computer buong araw? Marami ka bang kinakailangang hanapin online para sa trabaho? O simpleng marami ka lang talagang hinahanap online dahil marami kang gustong malaman? Pinapakilala kita sa Ecosia.

(Do you face the computer the whole day? Does your job require you to have multiple online searches? Or you’re simply curious and want to learn many things through online searches? I’m introducing you to Ecosia.)

Continue reading